cloud moczenie nocne cloud
MOCZENIE NOCNE PRZYCZYNY


Moczenie nocne (nocturnal enuresis), to powszechne zjawisko dotyczące średnio co piątego dziecka w Polsce w wieku 4-7 lat oraz ponad 30% nastolatków. Moczenie nocne staje się problemem, gdy pojawia się jako mimowolne oddawanie moczu podczas snu u dziecka, które skończyło 5 lat. Moczenie nocne, to bardzo częsty po schorzeniach alergicznych przewlekły problem zdrowotny u dzieci.U części dzieci moczenie nocne wynika z opóźnienia lub nieprawidłowego wykształcenia mechanizmu odruchowego odpowiedzialnego za kontrolę funkcjonowania pęcherza moczowego w nocy. Opanowanie kontroli nad czynnością pęcherza moczowego w nocy jest umiejętnością, którą dziecko nabywa w ciągu pierwszych lat życia. Łatwiej uzyskują ją dziewczynki, u chłopców rozwija się ona później. Warto dodać, iż niejednokrotnie moczenie nocne dziedziczy się w linii prostej po którymś z rodziców lub po dalszych krewnych.

Wśród dzieci z moczeniem nocnym największą grupę stanowią dzieci z pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym inaczej zwanym monosymptomatycznym moczeniem nocnym (MNE), u kórych nie stwierdza się żadnej choroby organicznej. Stanowią one 85 procent dzieci moczących się. W badaniach nie stwierdza się u nich żadnych anatomicznych, ani czynnościowych zaburzeń czy odchyleń od stanu prawidłowego, a mimo to moczą się przez sen. Ta postać moczenia charakteryzuje się tym, że moczeniu nocnemu nie towarzyszą żadne inne objawy ze strony dolnych dróg moczowych, a u dziecka nie występują zaburzenia w oddawaniu moczu podczas dnia. W takim wypadku można zastosować alarm wybudzeniowy lub leczenie farmakologiczne.

Drugą, znacznie mniej liczną grupę reprezentują dzieci, u których badania wykazują istnienie czynnościowych lub anatomicznych zaburzeń będących przyczyną moczenia się w nocy, określaną jako wtórne moczenie nocne lub niemonosymptomatyczne moczenie nocne (NMNE), w którym moczeniu nocnemu towarzyszą objawy dzienne w postaci parć naglących, popuszczania moczu lub częstomoczu. Wówczas bezwględnie należy poszerzyć diagnostykę i zastosować odpowiednie leczenie przyczynowe.

----------------------------------------------------------------------

PRZYCZYNY MOCZENIA NOCNEGO I SPOSOBY LECZENIAprzyczyny przyczyny


----------------------------------------------------------------------

ZALECENIA DLA RODZICÓW

Szczegółowy wywiad lekarski, diagnostyka i kwalifikacja do metody leczenia mają tu kluczowe znaczenie, gdyż zastosowanie nieodpowiedniej metody może doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek. Dlatego gorąco zachęcamy Rodziców do zgłaszania problemu moczenia nocnego wyspecjalizowanym lekarzom pediatrii, nefrologii lub urologii dziecięcej celem przeprowadzenia diagnostyki i doboru odpowiedniej metody leczenia.
Wstępne badania są nieinwazyjne i ogólnodostępne. Obejmują one zazwyczaj:

bluebullet przeprowadzenie dokładnego wywiadu
bluebullet badanie ogólne i bakteriologiczne moczu z oznaczeniem ciężaru właściwego moczu
bluebullet USG układu moczowego pod kątem zalegania moczu po mikcji
bluebullet prowadzenie przez 3 dni "dzienniczka mikcji"
bluebullet badanie poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy krwi


Pobierz dzienniczek mikcji----------------------------------------------------------------------

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW


Kluczem do sukcesu w leczeniu moczenia nocnego u dzieci jest zrozumienie, że dziecko pragnie jak najszybciej pozbyć się tej nieprzyjemnej i wstydliwej przypadłości ponieważ moczenie nocne jest dolegliwością fizjologiczną niezależną od jego woli. W związku z tym, wszelkie kary czy zawstydzanie dziecka prowadzić będą jedynie do pogłębienia problemu. Do osiągnięcia sukcesu w leczeniu moczenia nocnego potrzebne będzie zrozumienie oraz wiele cierpliwości i wsparcia, jakie okażecie Państwo swojemu dziecku podczas pierwszych dni stosowania alarmu wybudzeniowego, kiedy to potrzebna będzie Państwa pomoc w dobudzeniu dziecka i sprawdzeniu czy prawidłowo postępuje po obudzeniu się. Ta wspólna praca jest podstawą sukcesu.


Jak możesz pomóc swojemu dziecku:

bluebullet wybierz alarm w porozumieniu z dzieckiem tak, aby chętnie go stosowało przez kolejne noce,
bluebullet rozpocznij terapię alarmem, gdy dziecko jest zrelaksowane i pozytywnie nastawione do tej metody leczenia,
bluebullet pomagaj w dobudzaniu dziecka podczas pierwszych dni terapii (często zdarza się, że w początkowych dniach dziecko nie słyszy sygnału alarmu) oraz dopilnuj czy obudzone dziecko opróżnia pęcherz w toalecie i podejmuje odpowiednie czynności higieniczne,
bluebullet zachęcaj dziecko do kontynuacji terapii alarmem wybudzeniowym, mimo ewentualnych początkowych niepowodzeń - efekty przyjdą z czasem
bluebullet doceniaj i chwal za każdy nawet niewielki sukces osiągnięty podczas terapii,
bluebullet zrezygnujcie w godzinach popołudniowych i wieczornych z napojów gazowanych, mlecznych oraz zawierających czekoladę lub kofeinę, gdyż stymulują one produkcję moczu,
bluebullet przetestuj wraz z dzieckiem działanie alarmu wybudzeniowego przed pierwszym użyciem celem zademonstrowania dziecku sposobu działania, wyboru sygnału, ustawienia poziomu głośności oraz poznania sposobu wyłączania sygnału dźwiękowego (niektóre modele alrmów mają dwustopniowy system dezaktywacji alarmu),
bluebullet pozostaw niewielkie oświetlenie na noc, by dziecko po obudzeniu bez obaw mogło udać się do toalety,
bluebullet zachęcaj dziecko, aby każdorazowo przed snem skorzystało z toalety celem opróżnienia pęcherza,
bluebullet ponieważ zaparcia mogą mieć negatywny wpływ na działanie pęcherza - zapewnij dziecku zdrowš i lekkostrawną dietę bogatą w błonnik,
bluebullet prowadź kalendarz rezultatów (dla dziecka by widziało swoje postępy oraz dla lekarza, który podczas konsultacji kontrolnej oceni rezultaty leczenia i zaleci dalsze formy postępowania)

----------------------------------------------------------------------

ALARMY WYBUDZENIOWE - METODA DZIAŁANIA


Działanie alarmu nocnego polega na tym, że sygnał dźwiękowy wywołuje odruchowy skurcz mięśni dna miednicy, co z kolei hamuje skurcz wypieracza i powoduje przerwanie mikcji. Dzięki temu zwiększa się stopniowo pojemność czynnościowa pęcherza moczowego, czego efektem jest utrzymanie do rana całej ilości moczu produkowanego przez nerki w godzinach nocnych. Tak więc, stosowanie alarmu wybudzeniowego u dziecka lub osoby moczącej się zmienia informację wywołującą skurcz wypieracza i mikcję na sygnał hamujący skurcz pęcherza oraz wybudzenie dziecka w chwili osiągnięcia przez pęcherz pojemności czynnościowej.Metoda działania alarmów wybudzeniowych oparta jest na treningu i rozwoju kontroli ośrodkowego układu nerwowego nad czynnością pęcherza w nocy i budzeniu dziecka dokładnie w tym momencie, gdy następuje konieczność opróżnienia pęcherza.

W zależności od modelu alarmu, dziecko zakłada specjalne majteczki reagujące na mocz lub wkłada do majteczek, pieluszki lub podpaski sondę, która spełnia funkcję czujnika wilgoci.Urządzenie sygnalizacyjne może znajdować się przy łóżku dziecka lub może być przyczepiane do kołnierzyka lub ramienia piżamki. Rozpoczęcie mikcji powoduje włącznie sygnału dźwiękowego, po usłyszeniu którego dziecko powinno wyłączyć alarm, udać się do toalety, opróżnić pęcherz, po czym ponownie założyć alarm i ułożyć się do snu z alarmem. Sukcesywne wybudzanie dziecka przez alarm w momencie rozpoczęcia procesu oddawania moczu, gdy pęcherz jest pełen stopniowo nauczy je automatycznie kontrolować tę funkcję fizjologiczną (zazwyczaj zajmuje to od kilku do kilkunastu tygodni). W efekcie działania alarmu dziecko będzie wybudzać się stopniowo w momencie usłyszenia sygnału dźwiękowego, następnie przed usłyszeniem sygnału w wyniku parcia moczu na pęcherz, aby ostatecznie móc przespać całą noc bez potrzeby opróżniania pęcherza aż do rana.

O zakończeniu kuracji można mówić, gdy dzieco prześpi co najmniej 14 następujących po sobie nocy w suchym łóżku, zarówno wtedy, gdy odpowiednio zareaguje na sygnał alarmu, jak też gdy prześpi całą noc bez konieczności oddawaniu moczu aż do rana.

UWAGA: zazwyczaj w pierwszym tygodniu kuracji potrzebna jest pomoc ze strony rodziców w dobudzeniu dziecka, ponieważ zdecydowana większość dzieci z moczeniem nocnym z uwagi na głęboki sen nie słyszy w początkowych dniach kuracji sygnału alarmu. Rodzic powinien spać w pobliżu, by w chwili ułyszenia sygnału móc pomóc dziecku dobudzić się, tak aby dziecko samodzielnie i w pełni świadomie mogło wyłączyć alarm i udać się do toalety. Zazwyczaj, po 3-5 dniach organizm dziecka wykształci warunkowy odruch budzenia się na sygnał alarmu.

Alarmy wybudzeniowe w leczeniu moczenia nocnego są nieinwazyjne i w pełni bezpieczne dla dziecka.

W ofercie firmy UCLIN dostępne są następujące alarmy wybudzeniowe: najprostszy NOPPY, ergonomiczny i trwały alarm MALEM, łączący funkcję alarmu dźwiękowego z funkcją wibracji jako dodatkowym czynnikiem wybudzającym dzieci, które zapadają w bardzo głęboki sen oraz najnowocześniejszy bezprzewodowy alarm RODGER. Wkrótce pojawi się bezprzewodowy alarm wybudzeniowy Enurex Funk.

Opinie polskich specjalistów w zakresie moczenia nocnego na temat alarmów wybudzeniowych:


bluebullet
Postępowanie w moczeniu nocnym Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów, Medycyna Praktyczna Pediatria 1999/06 Alarmy dźwiękowe są bardzo przydatne w ćwiczeniu świadomej samokontroli nad oddawaniem moczu. U całkowicie wybudzonego dziecka pożądany efekt uzyskuje się zazwyczaj po miesiącu.

bluebullet Ocena skuteczności desmopresyny w leczeniu moczenia nocnego u dzieci, Medycyna Praktyczna Pediatria 2001/05 Stosowanie alarmu dźwiękowego daje spodziewany efekt kliniczny po dłuższym niż w przypadku desmopresyny okresie leczenia, lecz efekt leczenia jest trwalszy, a ryzyko nawrotów mniejsze.

bluebullet Moczenie nocne (enuresis nocturna) dr n.med. Beata Jurkiewicz, Przegląd Urologiczny 1/2007 Od lat stosuje się alarmy wilgotnościowe, które u części dzieci z moczeniem dają dobre rezultaty. Mechanizm ich działania polega na wytworzeniu odruchu budzenia się w przypadku konieczności oddania moczu w trakcie snu. Ma to miejsce zwykle już po kilku tygodniach stosowania.

bluebullet Moczenie nocne u dzieci, dr K. Gadomska-Prokop, Stosowanie alarmu nocnego uznane za najskuteczniejszą metodę leczenia MNP stosowane powszechnie w Europie Zachodniej i USA jest także dostępne w Polsce.

bluebullet Moczenie nocne -problem dzieci i dorosłych, Prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska, Przegląd Urologiczny 2/2011 "Alarm, budzący dziecko zanim zdąży się ono zmoczyć, jest stosunkowo prostą i dość skuteczną formą terapii, pod warunkiem istnienia odpowiedniej motywacji i zaangażowania dziecka oraz rodziców. Obudzone dziecko musi dojść do toalety i świadomie oddać mocz. Po trwającej nieprzerwanie 10 - 12 tygodniowej kuracji, pozytywny efekt uzyskuje się u ok. 70% pacjentów."

----------------------------------------------------------------------


Z myślą o komforcie naszych Klientów tak selekcjonujemy dostawców oraz modele alarmów wybudzeniowych, by każdy mógł znaleźć w naszej ofercie wysokiej jakości alarm przystosowany do potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodziny.

Home

Moczenie nocne, Firma Uclin oferuje nowoczesne alarmy wybudzeniowe,dzięki którym Twoje dziecko poradzi sobie z problemem moczenia nocnego.